KONTAKT

LANZ POLSKA

 
Podmiot prowadzący:
BUDGRYF Ryszard LASEK
Świerczewska 12
71-066 Szczecin
NIP: 8512820029 REGON: 320474138
 
Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do:
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 
Konto bankowe:
mBank
68114020040000330254218629